Начало

ДПП Шуменско плато

Местонахождение
Природен парк “Шуменското плато” се намира в Североизточна България. Територията му попада в границите на две общини: Шумен и Велики Преслав, включени в Шуменска област. Паркът е разположен на територии от ДГС “Шумен” и ДЛС “Велики Преслав”. Границите на парка на север достигат до вилната зона на гр. Шумен, на изток до кв. Дивдядово, на юг до ДЛС “Велики Преслав”, а на запад до шосето между селата Лозево и Кочово. Обхваща части от землищата на гр. Шумен, кв. “Дивдядово”, с. Лозево, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум.
Географско положение
Природен парк “Шуменско плато” се намира в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Шуменското плато е най-голямата югоизточна част от Шуменските височини - 73 кв.км площ (Стефанов, 1998). То е най-типичното и най-високото сред остатъчните плата в Североизточна България. Платото е ограничено от долините на р. Голяма Камчия и левия й приток р. Врана (от юг), р. Новоселска (от северозапад) и р. Стража с Лозевска река (от север-североизток).

Работно време:

 Понеделник - Петък

8.30 ч.- 17.00 ч.

 Шумен

лесопарк "Кьошкове", п.к. 160

e-mail адрес:office@shumenskoplato.net, shplato@hotmail.com

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Регламент 995